Start


Alla möte börjar kl 19.00 om inget annat anges                                             

                          *= Högtidsdräkt 


2018-09-03 Eu Skånsk afton

2018-10-01 D+Eu Ballotering

2018-10-21 SL-möte X Trelleborg

2018-11-05 EuGG X

2018-11-15 D+Eu gemensamt i SP

2018-12-03 D+Eu Julbord m damer Luc

2019-01-07 Eu äldre ämb män

2019-01-22Besök hos Ad Astra

2019-02-04 D+Eu Ballotering

2019-03-04 D+B+Eu Ekonomi

2019-03-25 EuGG 47 Årsdag X

2019-04-01 Eu

2019-04-07 SL-möte X Trelleborg

2019-04-15 BGG gem m Stella Polaris X

2019-05-06 Eu med Stella Polaris

2019-05-16 DGG i Stella Polaris X

2019-10-27 SL-möte X Trelleborg© Logen Selene 2012 webmaster