Eu-möte den 21 april  med ämbetsmannainstallation

58 Logen Selene, Trelleborg


Eu-möte den 21 april med ämbetsmannainstallation


Klockan 19:00 kunde marskalken Leif-Ove Svensson leda in bröderna i lunden och den avgående ÄÄ Lars Nordblad hälsa bröderna varmt välkomna och förklara mötet öppnat. Efter uppläsning av ämbetsmännens namn samt protokollet från föregående möte kunde installationen av den nya Ämbetsmannakåren inledas.

Installationen skedde stämningsfullt under högtidliga och traditionsenliga former av Storlogen Sunnanlands ämbetsmän med SÄÄ Börje Lindén, SSkr Ulf Liljegren och SSkm Ivar Clementz. SÄÄ Börje Lindén önskade den nyinstallerade Ämbetsmannakåren och TjOÄ lycka och välgång samt tackade de avgående Ämbetsmännen och TjOÄ för väl utfört arbete samt anmanade nyinstallerade ÄÄ Hans-Göran Olsson att installera ÄÄs och MÄs handbarder, logevärd, organist och arkivarie, som sin första uppgift. Den nygamle marskalken Leif-Ove Svensson kallade fram de blivande handbarderna Brr Bo-Arne Skantz, Jan Lagerwall och Magnus Dahlström för installation. Den fjärde handbarden Br Fredrik Persson kunde närvara vid dagens installation utan kommer att installeras vid nästa möte. Efter detta installerades Br Anders Fors som Lv, Br Kent Öjvindsson som Organist och Br Bengt-Åke Nilsson som Arkivarie.

Storlogen Sunnanlands Ämbetsmän utdelade Stjärntecken till OÄ Hans-Walter Fält samt Exregalier till ÄÄ Hans-Göran Olsson och Broder Kenneth Pettersson för deras tidigare ämbetsmannatid som Skm respektive Lv.

ÄÄ tackade Storlogen Sunnanlans Ämbetsmän för installationen av ny ämbetsmannakår samt utdelning av Veterantecken och Exregalier.

Så kunde då mötet fortsätta med resterande punkter fram till att MÄ Jörgen Roslund, även han nygammal, läste upp namnen på de närvarande bröderna, denna gång 48 till antalet varav 5 var gästande. Halvtio avslutade ÄÄ mötet som kom att följas av en efterloge där det bjöds på en festmåltid med parmaskinka, ryggbiff och glasstårta. Tal till teckenmottagarna hölls av nyinstallerade TjOÄ Lars Nordblad, tal till fosterlandet hölls av MÄ Jörgen Roslund och tackade för maten gjorde SÄÄ Börje Lindén som dessutom påstod att han hade besökt logen för åtta år sedan.

För fotograferingen svarade Bo-Arne Skantz. På bilden finns från vänster sittande: Skr Douglas Persson, MÄ Jörgen Roslund, ÄÄ Hans-Göran Olsson, TjOÄ Lars Nordblad, Skm Jan Andreasson. Från vänster stående: M Leif-Ove Svensson, Yv Kurt Szymasko, Iv Marcus Fagerström, Organist Kent Öjvindsson, Lv Anders Fors.


DP

© Logen Selene 2012 webmaster