Eubatmöte 7 januari 2008

58 Logen Selene, Trelleborg


Eubatmöte den 7 januari


Årets första logemöte som traditionsenligt hålls av Äldre Ämbetsmän inledde vårterminen. Någon vår kunde man ännu inte förnimma denna kyliga och regniga afton. Liksom föregående år var det OÄ Bertil Nilsson som skulle tjänstgöra som ÄÄ. Efter mötets öppnande där bröderna hälsades varmt välkomna vidtog de för bröderna välkända ritualerna. Denna gång med OÄ Georg Lagerborg på skrivarens plats och OÄ Knut Fagerström på skattmästarens plats. Rollen som TjOÄ denna afton hade självaste RSSkr Per-Arne Meijgren iklätt sig.

Broder Per-Arne läste också en dikt av Gabriel Jönsson som åtföljdes av ”Flickan från Backafall” spelad av vår ordinarie Organist Kent Öjvindsson.

Tjänstgörande MÄ Eric Nilsson meddelade oss logebröder att Broder Bertil Hansson är svårt sjuk att Broder Thorsten Palmström hade kommit hem från sjukhuset efter sin sjukdom. Vi får hoppas på det bästa för våra bröder.

Efter genomgångna ritualer och framförda hälsningar från frånvarande bröder kunde så mötet som gått i högt tempo avslutas och kvällens Marskalk Tommy Persson kunde i procession leda ut Bröderna.

I den väntande efterlogen serverade vår Logevärd Kenneth Pettersson och hans FU-manskap tre sorters sill till förrätt och som huvudrätt serverades det pannbiff med lök. Drycker som vanligt efter behag. Nu består efterlogen inte av lekamlig spis endast utan även själen skall ha sitt.

 

 

Det senare ombesörjdes av vår Druidbroder Hans Johnssonsom sjöng snapsvisor, berättade historier och läste ett avsnitt på bygdemål ur en bok som enligt Broder Hans var skriven av en person som inte kunde stava. Denne oerhört rolige och lättsamme broder är en stor tillgång för logen.

  

Fredrik Persson och Anders Fors stod som vanligt för lottförsäljningen i det efterföljande lotteriet som bjöd på en hel del fina vinster för Bröder med tur men för de flesta av oss blev det ingenting. Vi som inte fick några vinster kunde kompensera detta med kaffe och avec eller varför inte med en grogg eller två. Kvällen börjar lida mot sitt slut och för de yngre bröderna väntar en arbetsdag i morgon men vi som är äldre kan i de flesta fall åka hem till vår lugna pensionärs tillvaro. När vi nu ger oss ut i den bistra natten är jag övertygad om att många av oss redan ser fram emot nästa logemöte. Totalt hade 50 Bröder mött upp denna afton trots det tråkiga vädret och det förrädiska väglaget.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och meddela att vi har fått en egen hemsida. Adressen dit är http://www.selenfgdo.se/. Bilder från mötet som av utrymmes skäl inte kan medtagas i tidningen finns på nämnda hemsida.


DP.


© Logen Selene 2012 webmaster