2013-01-07 Eu-möte 

 

SVENSKA DRUID-ORDEN

FGDO 

58 LOGEN  SELENE

 


Referat från logemöte

Så var det åter dags för årets första logemöte. Traditionsenligt så hade den ordinarie ämbetsmannakåren bytts ut mot ”Äldre Ämbetsmän”. Tjänstgörande ÄÄ Bertil Nilsson som man nästan får anse som ”ordinarie” på denna plats hälsade de närvarande bröderna välkomna och konstaterade att det var 16:e året i följd som detta arrangemang hade avhållits i Lunden.

Efter genomgångna ritualer kunde tjänstgörande MÄ Eric Nilsson konstatera att hälsotillståndet bland bröderna var gott.

Vid ordet fritt tackade ordinarie ÄÄ Fredrik Persson de tjänstgörande äldre ämbetsmännen och konstaterade att de som vanligt hade fullgjort sitt värv.

 Det framfördes också hälsningar från icke närvarande bröder och de hälsande bröderna uppmanades av ÄÄ att återgälda dessa.

 Nu började mötet lida mot sitt slut och vid punkten ideellt så framförde tjänstgörande organist OÄ Bo Wickström ett musikstycke. Härefter uppläste MÄ namnen på 37 bröder. 

Mötet i Lunden började lida mot sitt slut och efter detta så fortsatte bröderna i efterlogen där Lv Lennart Svensson och FU väntade.

 Denna kväll bjöds det på rökt lax och pain riche som förrätt samt som huvudrätt en mycket välsmakande slottsstek och till dessa rätter drycker av lämplig sort. Efter aväten måltid så fick vi höra ett föredrag om fotboll i allmänhet och MFF i synnerhet.

 Nu närmade sig kvällen sitt slut och bröderna försvann en efter en ut i den kalla men än så länge snöfria natten.

Under brödernas möte i Lunden så informerade ROÄ Per-Arne Meijgren två presumtiva bröder som om intresset kvarstår kommer att invigas på logens årsdag den 25 mars och så utöka vår vikande brödraskara.

 

DP

© Logen Selene 2012 webmaster