Hur ser en logekväll ut

Så här kan en kväll på Logen se ut:

logekvall3

  

I grova drag kan en logekväll delas upp i tre delar: 


1. Förloge:

 Logebröderna samlas i ett förrum i god tid före mötet. 
Detta för en stunds samvaro och för att hälsa på varandra samt att förbereda sig för mötet. 

2. Loge:

 Under marskalkens ledning tågar sedan bröderna in till det rituella mötet, det s k arbetsmötet
. Här vidtar kvällens ceremoniella och rituella del som följer Ordens stadgar och ritualer. 

3. Efter loge:

Kvällen avslutas med en Broderlig samvaro där Bröderna intar en måltid. Festlighetsutskottet och logevärden ansvarar för efterlogen. 
Utöver mat och dryck arrangeras i bland någon form av underhållning eller föredrag med den enkla målsättningen att främja samvaron mellan bröderna

© Logen Selene 2012 webmaster